Παπαμάνος
Γκλινάβος
Παπαδόπουλος Βικος
Hall of brands
Δωδώνη
Lexis Edu
Μπαράτσας

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Παιδων Β 2016-17

<< Κατηγορια Παιδων Α 2016-17

Α.Σ.ΠΗ
ΓΑΣΟΣ
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Σ.
2015
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
ΠΙΝΔΟΣ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ-10-02-26-05-23-21-4
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ-2-26-05-23-2
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ10-0-6-03-21-4
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ10-02-2-3-2
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ10-02-26-0-3-21-4
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ10-02-26-05-2-
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ10-02-26-03-2-
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ10-02-26-03-2
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ2-40-70-40-6
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ2-40-50-40-6
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ2-40-50-70-40-6
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ2-40-50-50-40-6
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-02-00-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-02-00-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-03-10-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-03-10-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-04-12-00-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-04-12-00-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-04-13-10-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β6-04-13-10-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-02-00-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-02-00-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-03-10-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-03-10-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-04-12-00-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-04-12-00-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-04-13-10-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β3-06-04-13-10-2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-00-01-80-51-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-00-01-80-51-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-00-01-81-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-00-01-81-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-14-00-01-80-51-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-14-00-01-80-51-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-14-00-01-81-4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ4-14-00-01-81-4
Π.Α.Σ. 20150-610-01-10-30-4
Π.Α.Σ. 20150-610-01-15-40-30-4
Π.Α.Σ. 20150-61-10-30-4
Π.Α.Σ. 20150-61-15-40-30-4
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β1-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β1-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β2-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β2-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β9-01-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β9-01-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β9-02-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β9-02-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-31-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-31-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-32-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-32-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-39-01-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-39-01-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-39-02-06-0
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β5-39-02-06-03-0 α.α.
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-011-05-07-20-3
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-011-05-07-21-1
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-011-05-07-2
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-011-05-07-23-10-3
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-011-05-07-23-11-1
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-011-05-07-23-1
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-05-07-20-3
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-05-07-21-1
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-05-07-2
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-05-07-23-10-3
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-05-07-23-11-1
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ3-05-07-23-1