Γκλινάβος
Μπαράτσας
Hall of brands
Δωδώνη
Παπαδόπουλος Βικος
Lexis Edu
Παπαμάνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Παιδων Α 2016-17

Κατηγορια Παιδων Β 2016-17 >>

Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΓΙ
ΑΝΝΙΝΑ
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009
ΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΑΟ
ΑΜΠΕΛΟ
ΚΗΠΟΙ
2009
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ 95
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-1-31-13-50-00-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-1-31-13-50-00-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-1-13-50-00-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-3-3-50-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-1-0-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-5-0-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-51-4-2-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-51-40-0-0-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-51-40-0-0-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-51-42-10-10-
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-51-41-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-31-13-51-40-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-50-00-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-50-00-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-50-00-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-50-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-50-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-50-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-51-40-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-51-40-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-51-40-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-51-42-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-51-41-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-13-51-40-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-50-00-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-50-00-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-50-00-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-50-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-50-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-50-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-51-40-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-51-40-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-51-40-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-51-42-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-51-41-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-31-13-51-40-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-50-00-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-50-00-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-50-00-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-50-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-50-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-50-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-51-40-02-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-51-40-01-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-51-40-00-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-51-42-10-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-51-41-20-100-5
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ0-61-13-51-40-100-5
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-03-12-22-36-111-00-3
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-03-12-22-36-111-00-39-2
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-03-12-22-36-111-0
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-03-12-22-36-111-09-2
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-02-22-36-111-00-3
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-02-22-36-111-00-39-2
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-02-22-36-111-0
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ10-02-22-36-111-09-2
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-31-20-02-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-31-20-02-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-31-22-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-31-22-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-33-00-02-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-33-00-02-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-33-02-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-72-33-02-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-71-20-02-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-71-20-02-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-71-22-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-71-22-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-73-00-02-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-73-00-02-31-21-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-73-02-31-12-3
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-23-73-02-31-21-12-3
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-12-40-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-12-40-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-12-41-30-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-12-41-30-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-110-12-40-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-110-12-40-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-110-12-41-30-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-110-12-41-30-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-12-40-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-12-40-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-12-41-30-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-12-41-30-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-110-12-40-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-110-12-40-11-10-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-110-12-41-30-11-10-40-1
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-110-12-41-30-11-10-1
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-13-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20099-10-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-13-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-29-10-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-13-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20092-99-10-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-13-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-29-10-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-13-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-29-10-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-13-00-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-00-01-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-00-01-01-10-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-00-01-11-30-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20093-22-99-10-00-01-10-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-21-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-21-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-24-11-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-24-11-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-22-11-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-22-11-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-22-14-11-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-05-14-12-22-14-11-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-21-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-21-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-24-11-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-24-11-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-22-11-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-22-11-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-22-14-11-30-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6-02-15-14-12-22-14-11-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-22-31-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-22-31-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-22-31-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-22-31-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-21-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-21-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-21-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-21-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-02-31-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-02-31-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-02-31-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-02-31-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-01-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-01-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-01-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-01-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-22-31-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-22-31-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-22-31-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-22-31-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-21-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-21-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-21-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-32-21-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-02-31-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-02-31-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-02-31-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-02-31-30-22-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-01-30-22-32-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-01-30-22-32-3
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-01-30-22-32-4
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-11-31-01-30-22-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-11-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-11-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-11-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-51-11-11-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-10-53-00-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-11-10-50-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-11-10-50-30-5
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-11-10-53-00-3
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-31-11-11-10-53-00-30-5
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-01-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-01-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-01-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-01-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-08-01-13-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-01-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-01-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-01-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-01-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ2-01-13-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-01-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-01-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-01-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-01-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-08-01-13-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-01-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-01-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-01-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-01-02-06-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-02-03-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-02-0
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-02-06-13-1
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-12-01-13-02-06-1
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-03-14-04-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-03-14-00-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-03-14-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-03-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-04-04-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-04-00-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-04-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 953-10-00-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-03-14-04-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-03-14-00-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-03-14-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-03-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-04-04-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-04-00-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-04-10-12-01-24-2
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-10-00-12-01-24-2