Γκλινάβος
Παπαμάνος
Παπαδόπουλος Βικος
Δωδώνη
Μπαράτσας
Hall of brands
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2015-2016
Γ Κατηγορια Β ομιλος 2015-16


Α.Ε.ΚΡ
ΑΨΗΤΩΝ
-ΚΑΠΠΑ
ΔΟΚΩΝ
Α.Ο.ΜΟ
ΥΖΑΚΑΙ
ΟΙ
Α.Σ.ΑΧ
ΕΡΩΝ
ΡΩΜΑΝΟ
Υ
Α.Σ.ΠΗ
ΓΑΣΟΣ
ΑΕ
ΡΟΝΑ
ΑΝΗΛΙΟ
Υ
ΑΝΑΓΕΝ
.ΕΛΛΗΝ
ΙΚΟΥ
Ε.Α.Σ.
ΜΑΧΗΤΗ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΠΑΣ
ΠΗΓΩΝ
ΛΟΥΡOY
ΠΥΡΡΟΣ
ΒΟΤΟΝΟ
ΣΙΟΥ
ΠΥΡΡΟΣ
ΜΠΙΖΑΝ
ΙΟΥ
ΣΤΑΥΡ.
ΣΥΡΡΑΚ
ΟΥ
Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ-6-02-02-04-23-12-23-71-52-30-5
Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ3-3-5-42-02-00-33-01-33-03-50-4
Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ3-0 α.α.1-1-2-31-11-54-10-11-20-10-0
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ2-01-13-0-0-00-62-10-45-13-10-0
ΑΕ ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ2-02-03-15-0-0-04-21-23-02-14-1
ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ4-24-05-01-02-0-7-01-02-02-10-0
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-73-01-32-50-40-5-1-33-00-40-7
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY6-03-04-15-30-31-13-1-2-01-12-1
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ2-12-11-12-12-12-22-00-5-3-10-3
ΠΥΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ2-04-01-13-00-10-22-04-12-1-0-1
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ2-00-21-03-13-11-14-00-14-01-1-