Παπαδόπουλος Βικος
Δωδώνη
Παπαμάνος
Hall of brands
Lexis Edu
Μπαράτσας
Γκλινάβος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
Γ Κατηγορια Β Ομιλος 2019-20

<< Γ Κατηγορια Α Ομιλος 2019-20

Α.Ε.
ΡΟΝΑ
ΑΝΗΛΙΟ
Υ
Α.Ε.ΓΙ
ΑΝΝΕΝΑ
Α.Ε.ΔΑ
ΦΝΟΥΛΑ
Σ
Α.Ε.ΠΛ
ΑΤΑΝΙΑ
Σ
Α.Ο.ΜΟ
ΥΖΑΚΑΙ
ΟΙ
Α.Π.Ο.
ΕΠΙΣΚΟ
ΠΙΚΟΥ
ΑΕΤΟΣ
Μ.
ΠΕΡΙΣΤ
ΕΡΙΟΥ
Ε.Α.Σ.
ΜΑΧΗΤΗ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΠΥΡΡΟΣ
ΒΟΤΟΝΟ
ΣΙΟΥ
Α.Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ-
Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ-5-0
Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ4-0-8-0
Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-3-0 α.α.
Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ0-3 α.α.-0-3 α.α.
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ0-5-1-2
ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ0-7-
Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-4-6-0
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ1-8-