Παπαδόπουλος Βικος
Παπαμάνος
Γκλινάβος
Δωδώνη
Hall of brands
Lexis Edu
Μπαράτσας

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
Hall of brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2019-20


Α.Ε.ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑ
ΤΩΝ
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
Α.Ο.ΚΟ
ΝΤΣΙΚΑ
Σ
Α.Ο.ΚΟ
ΣΜΗΡΑΣ
Α.Σ.ΑΕ
ΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤ.
ΑΣΤ.
ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑ
ΑΓΡΟΤΙ
ΚΟΣ
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ
ΘΡΙΑΜΒ
.ΣΕΡΒΙ
ΑΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Ο.
ΚΡΥΑΣ
Π.Α.Σ.
ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ
Σ
Π.Α.Σ.
ΚΡΑΨΗΣ
Π.Α.Σ.
ΜΕΤΣΟΒ
ΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-0-50-34-00-01-4
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ-4-10-41-20-12-0
Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ-0-11-40-31-1
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ-1-13-02-12-31-1
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-3-20-21-04-24-0
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ4-13-2-3-0 α.α.2-01-0
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ3-12-1-2-02-03-0
ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ1-60-2-0-71-80-6
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ1-51-10-48-0-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ1-13-11-0-1-1
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ3-00-20-30-1-
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ0-01-31-12-0-
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ1-24-16-02-2-
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ5-24-26-1-4-1
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ4-01-01-30-23-1-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ2-10-32-40-1-