Παπαμάνος
Γκλινάβος
Μπαράτσας
Παπαδόπουλος Βικος
Hall of brands
Δωδώνη
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2018-19


Α.Ε.ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑ
ΤΩΝ
Α.Ε.ΠΡ
ΑΜΑΝΤΩ
Ν
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΖΩ
ΟΔΟΧΟΣ
Α.Σ.ΑΕ
ΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤ.
ΑΣΤ.
ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑ
ΑΓΡΟΤΙ
ΚΟΣ
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
ΚΕΝΤ.Μ
ΟΥΣΙΩΤ
ΙΤΣΑΣ
Π.Α.Ο.
ΚΟΥΤΣΕ
ΛΙΟΥ
Π.Α.Σ.
ΚΡΑΨΗΣ
Π.Α.Σ.
ΜΕΤΣΟΒ
ΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-3-00-01-23-02-02-22-11-11-33-0 α.α.1-42-11-00-20-1
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ1-2-1-70-72-30-03-60-40-61-43-0 α.α.1-20-31-21-20-2
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ2-33-0-1-01-06-00-22-11-10-13-0 α.α.3-00-02-04-12-0
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ5-03-03-0-5-01-06-02-04-01-13-0 α.α.7-02-07-04-04-1
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ0-13-00-10-1-1-00-21-22-21-33-0 α.α.0-00-10-21-11-3
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ2-11-01-31-00-0-2-42-30-21-23-00-02-15-22-02-5
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ3-01-05-00-43-25-2-3-10-14-23-0 α.α.4-16-13-03-01-2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ5-03-10-12-43-11-21-1-1-21-25-01-11-12-23-00-0
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-11-00-12-11-13-02-21-2-0-03-0 α.α.2-02-15-20-01-1
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ2-02-10-10-12-02-20-21-01-1-3-0 α.α.4-00-23-10-03-1
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ1-30-3 α.α.1-40-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.1-40-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-20-3 α.α.
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ0-12-11-40-80-00-30-40-32-50-33-0 α.α.-0-00-23-20-2
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ3-11-02-12-15-11-12-14-02-24-23-0 α.α.3-0-3-21-10-2
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ1-12-21-02-62-12-13-30-01-52-23-0 α.α.7-00-4-1-03-3
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ2-32-01-12-41-02-00-02-20-10-13-0 α.α.2-02-21-1-0-0
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ0-30-20-30-32-31-00-11-12-31-13-21-01-21-21-1-