Γκλινάβος
Μπαράτσας
Hall of brands
Παπαμάνος
Δωδώνη
Παπαδόπουλος Βικος
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2018-19


Α.Ε.ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑ
ΤΩΝ
Α.Ε.ΠΡ
ΑΜΑΝΤΩ
Ν
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΖΩ
ΟΔΟΧΟΣ
Α.Σ.ΑΕ
ΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤ.
ΑΣΤ.
ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑ
ΑΓΡΟΤΙ
ΚΟΣ
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
ΚΕΝΤ.Μ
ΟΥΣΙΩΤ
ΙΤΣΑΣ
Π.Α.Ο.
ΚΟΥΤΣΕ
ΛΙΟΥ
Π.Α.Σ.
ΚΡΑΨΗΣ
Π.Α.Σ.
ΜΕΤΣΟΒ
ΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-1-22-02-11-00-1
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ-2-30-03-61-41-2
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ-1-01-01-10-10-0
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ3-0-5-02-01-14-0
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ0-1-1-02-21-30-0
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ1-3-2-42-30-23-0
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ3-05-0-3-03-01-2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ1-1-1-25-01-12-2
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ1-02-12-2-2-15-2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ2-01-1-4-00-20-0
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ1-31-40-3 α.α.1-4-0-3 α.α.0-2
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ0-12-53-0 α.α.-0-0
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ1-02-15-14-0-3-2
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ2-22-1-1-03-3
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ1-12-02-22-0-0-0
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ0-20-31-01-13-21-0-