Παπαδόπουλος Βικος
Μπαράτσας
Παπαμάνος
Hall of brands
Γκλινάβος
Lexis Edu
Δωδώνη

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ. Α Κατηγορια 2018-19


Α.Ε.ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑ
ΤΩΝ
Α.Ε.ΠΡ
ΑΜΑΝΤΩ
Ν
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΖΩ
ΟΔΟΧΟΣ
Α.Σ.ΑΕ
ΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤ.
ΑΣΤ.
ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑ
ΑΓΡΟΤΙ
ΚΟΣ
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
ΚΕΝΤ.Μ
ΟΥΣΙΩΤ
ΙΤΣΑΣ
Π.Α.Ο.
ΚΟΥΤΣΕ
ΛΙΟΥ
Π.Α.Σ.
ΚΡΑΨΗΣ
Π.Α.Σ.
ΜΕΤΣΟΒ
ΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-0-1
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ-0-03-6
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ-1-00-1
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-1-1
Α.Ο.ΖΩΟΔΟΧΟΣ-1-00-0
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-0-2
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ3-0-
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-5-0
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ2-2-5-2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ-4-0
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ1-3-0-2
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ-0-0
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ2-1-3-2
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ2-1-
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ1-12-2-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ0-21-1-