Δωδώνη
Hall of brands
Μπαράτσας
Lexis Edu
Γκλινάβος
Παπαδόπουλος Βικος
Παπαμάνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορια Β Ομιλος

<< Γ Κατηγορια Α Ομιλος

Α.Ε.ΚΡ
ΑΨΗΤΩΝ
-ΚΑΠΠΑ
ΔΟΚΩΝ
Α.Ε.ΡΑ
ΦΤΑΝΑΙ
ΩΝ
Α.Ο.ΑΜ
ΕΡΟΥ
ΜΗΛΕΑΣ
Α.Ο.ΜΟ
ΥΖΑΚΑΙ
ΟΙ
Α.Π.Ο.
ΕΠΙΣΚΟ
ΠΙΚΟΥ
Α.Σ.ΑΧ
ΕΡΩΝ
ΡΩΜΑΝΟ
Υ
Α.Σ.ΧΡ
ΥΣΟΒΙΤ
ΣΑΣ
ΑΕΤΟΣ
ΑΕΤΟΡΡ
ΑΧΗΣ
ΑΕΤΟΣ
Μ.
ΠΕΡΙΣΤ
ΕΡΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ
ΧΑΡΟΚΟ
ΠΙΟΥ
Π.Α.Ο.
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
Π.Α.Σ.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ 95
ΠΥΡΡΟΣ
ΒΟΤΟΝΟ
ΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡ.
ΣΥΡΡΑΚ
ΟΥ
Α.Ε.ΚΡΑΨΗΤΩΝ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ-2-02-02-3
Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ-7-22-14-0
Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ1-4-3-10-3 α.α.2-2
Α.Ο.ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΙ1-2-3-02-20-11-2
Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ1-30-1-1-20-3
Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ2-27-12-21-0-4-2
Α.Σ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ4-1-1-41-0
ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ3-12-22-1-3-3
ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ0-30-40-3-1-6
ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ1-03-02-01-05-0-
Π.Α.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-31-1-0-22-3
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 952-13-03-04-0-
ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ2-55-11-31-1-
ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ2-02-10-12-3-