Δωδώνη
Παπαμάνος
Μπαράτσας
Lexis Edu
Hall of brands
Γκλινάβος
Παπαδόπουλος Βικος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ Α Κατηγορία 2017-18


Α.Ε.ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑ
ΤΩΝ
Α.Ε.ΠΡ
ΑΜΑΝΤΩ
Ν
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.
ΒΕΛΙΣΣ
ΑΡΙΟΥ
Α.Ο.ΑΜ
ΠΕΛΟΚΗ
ΠΟΙ
Α.Σ.ΑΕ
ΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤ.
ΑΣΤ.
ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑ
ΘΡΙΑΜΒ
.ΣΕΡΒΙ
ΑΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
ΚΕΝΤ.Μ
ΟΥΣΙΩΤ
ΙΤΣΑΣ
Π.Α.Ο.
ΚΡΥΑΣ
Π.Α.Σ.
ΚΡΑΨΗΣ
ΠΑΣΣΑΡ
.ΡΟΔΟΤ
ΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-0-12-20-30-21-3
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ1-0-0-44-22-41-40-5
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ-4-11-30-12-01-0
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-00-0-0-34-35-0
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ1-3-2-20-51-11-50-3
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ0-40-5-0-41-31-3
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ1-12-63-1-2-31-02-2
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ1-10-21-27-0-2-42-4
ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ3-22-03-01-1-2-1
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ4-01-20-2-1-12-1
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ0-15-05-10-00-3-
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ2-02-11-1-4-04-00-0
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ2-30-13-01-3Διακόπηκε-0-0
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ1-02-20-20-21-1-0-0
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ1-26-01-03-10-51-0-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ5-03-01-21-12-0-