Παπαδόπουλος Βικος
Δωδώνη
Γκλινάβος
Hall of brands
Μπαράτσας
Lexis Edu
Παπαμάνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Hall of Brands Ε.Π.Σ.ΗΠ Α Κατηγορία 2017-18


Α.Ε.ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑ
ΤΩΝ
Α.Ε.ΠΡ
ΑΜΑΝΤΩ
Ν
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.
ΒΕΛΙΣΣ
ΑΡΙΟΥ
Α.Ο.ΑΜ
ΠΕΛΟΚΗ
ΠΟΙ
Α.Σ.ΑΕ
ΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤ.
ΑΣΤ.
ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑ
ΘΡΙΑΜΒ
.ΣΕΡΒΙ
ΑΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
ΚΕΝΤ.Μ
ΟΥΣΙΩΤ
ΙΤΣΑΣ
Π.Α.Ο.
ΚΡΥΑΣ
Π.Α.Σ.
ΚΡΑΨΗΣ
ΠΑΣΣΑΡ
.ΡΟΔΟΤ
ΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-3-10-15-11-00-00-12-20-30-20-31-3
Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ1-0-0-44-21-22-41-42-22-02-10-5
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ1-01-0-0-44-13-01-30-12-04-02-01-0
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ1-00-0-5-02-10-30-14-34-03-15-0
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ1-30-10-2-20-30-3 α.α.0-51-11-50-3 α.α.0-3
Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ0-42-30-10-5-0-30-41-30-31-31-2
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ1-11-12-22-63-1-2-31-22-02-21-02-2
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ1-10-21-27-0-1-02-42-43-11-0
ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ2-03-22-02-13-01-1-5-02-02-12-0
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ4-01-23-03-04-10-2-1-11-12-12-2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ2-01-20-15-05-05-10-02-20-3-4-12-1
ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ1-01-11-62-01-22-12-11-1-4-04-00-0
Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ2-33-0 α.α.0-13-01-30-6Διακόπηκε-0-00-02-2
Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ1-02-23-0 α.α.0-20-20-41-11-0-0-00-2
ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ1-26-00-11-03-11-22-40-51-00-0-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ2-03-0 α.α.5-03-01-11-21-12-02-01-1-