Παπαδόπουλος Βικος
Δωδώνη
Παπαμάνος
Γκλινάβος
Μπαράτσας
Hall of brands
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
HALL OF BRANDS Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022-23
24η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ-Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

1 - 1

Διακύμανση Αποτελέσματος


Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '9') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '19479' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '19479' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '19479' AND player_team.teamID = '36' AND player_team.periodID = '9' AND player_team.date_from <= '2023-03-18' AND player_team.date_to >= '2023-03-18' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.