Παπαδόπουλος Βικος
Lexis Edu
Παπαμάνος
Γκλινάβος
Μπαράτσας
Hall of brands
Δωδώνη

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
HALL OF BRANDS Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022-23


Α.Ε.ΑΝΑ
ΓΕΝΝ.Κ
ΦΑΛΟΒ
.
Α.Ε.ΧΟΥ
ΛΙΑΡΑΔ
ΩΝ
Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΚΟΣ
ΜΗΡΑΣ
Α.Ο.ΝΕΟ
ΧΩΡΟΠΟ
ΥΛΟΥ
Α.Ο.ΣΤΑ
ΥΡΑΚΙΟ
Υ 2009
Α.Σ.ΑΕΤ
ΟΣ
ΝΗΣΟΥ
ΑΓΡΟΤΙ
ΚΟΣ
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ
ΑΣΤΗΡ
ΑΜΦΙΘΕ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Ο.Η
ΙΟΚΑΛ
Σ
Π.Α.Ο.Κ
ΥΤΣΕΛ
ΟΥ
Π.Α.Σ.
ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ
Σ
Π.Α.Σ.Μ
ΤΣΟΒΟ
ΠΑΝΤΕΛ
.ΔΡΟΣΟ
ΩΡΙΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ
ΚΟΝΙΤΣ
ΑΣ
ΤΙΤΑΝ
ΛΟΓΓΑΔ
ΩΝ
Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. 0-12-13-1
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ 3-03-12-32-14-0
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 3-02-01-02-0
Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ 1-21-32-23-2
Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1-62-15-0
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 1-00-41-21-2
Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ1-10-10-3 0-16-0
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ6-0 5-09-0
ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ2-22-21-3 0-1
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ5-27-02-11-0
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ3-10-0 3-21-0
Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ1-31-1 1-20-2
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ2-22-02-1 4-14-0
Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ2-23-20-5 3-30-4
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ1-64-21-21-2
ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ0-42-3 1-23-0
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ5-10-15-1
ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ0-03-21-2