Παπαδόπουλος Βικος
Γκλινάβος
Lexis Edu
Παπαμάνος
Hall of brands
Μπαράτσας
Δωδώνη

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
ΑΓΩΝΕΣ PLAY OUT Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΟΜΙΛΟΥ 2022-2023
5η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ-Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

2 - 6

Διακύμανση Αποτελέσματος


Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '9') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '20968' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '20968' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '20968' AND player_team.teamID = '23' AND player_team.periodID = '9' AND player_team.date_from <= '2023-05-07' AND player_team.date_to >= '2023-05-07' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.