Μπαράτσας
Γκλινάβος
Παπαδόπουλος Βικος
Δωδώνη
Lexis Edu
Παπαμάνος
Hall of brands

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (04/9/2018 04:07)

Υπενθυμίζεται στα σωματεία που απασχολούν προπονητές που είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας που συμμετέχουν, ότι οφείλουν άμεσα να εκδώσουν την Κάρτα Πάγκου ("Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή"), καθώς προπονητής που δεν θα διαθέτει κάρτα πάγκου, δεν θα έχει δικαίωμα να κάθεται στον πάγκο της ομάδας του. 

Για την έκδοση της Κάρτας Πάγκου, απαιτείται να προσκομιστούν στα γραφεία της Ένωσης (Χαρ. Τρικούπη 10) και ώρες 10:00-14:00 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Η βεβαίωση μέλους που λαμβάνει ο προπονητής από τον οικείο Σύνδεσμο Προπονητών 

2) Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του σωματείου (επικυρωμένο από την εφορία - λαμβάνετε το πρότυπο από τα γραφεία της Ένωσης)  

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. (τη λαμβάνετε στα γραφεία της Ένωσης)

4) Φωτοτυπία της ταυτότητας τριετίας του Προπονητή.