Μπαράτσας
Παπαδόπουλος Βικος
Γκλινάβος
Lexis Edu
Παπαμάνος
Hall of brands
Δωδώνη

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ.ΗΠΕΙΡΟΥ (06/6/2024 09:09)

Καλούνται οι εκπρόσωποι των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ.ΗΠΕΙΡΟΥ που λαμβάνουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.ΗΠΕΙΡΟΥ στις 19/6/2024, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως για να παραλάβουν την Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και το Πρακτικό Εξουσιοδότησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων, το οποίο αφού συμπληρώσουν, πρέπει να το προσκομίσουν στην Ενωση μέχρι την Πέμπτη 15/6/2024 για την νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων τους στην Γενική Συνέλευση.