Δωδώνη
Μπαράτσας
Hall of brands
Lexis Edu
Γκλινάβος
Παπαμάνος
Παπαδόπουλος Βικος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Τζουνιορς Γ 2016-17


Α.Ε.ΚΑ
ΡΥΩΝ
Α.Ε.ΧΟ
ΥΛΙΑΡΑ
ΔΩΝ
ΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ Γ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Γ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΚΙΑΦΑΣ
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Γ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ Γ
ΟΙ
ΤΑΥΡΟΙ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
Π.Α.Σ.
2015
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Γ
ΠΑΣ
ΠΗΓΩΝ
ΛΟΥΡOY
Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ-
Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ-
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β-
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Γ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ-
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ-
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ-
ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
Π.Α.Σ. 2015-
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ-
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY-