Δωδώνη
Παπαδόπουλος Βικος
Hall of brands
Γκλινάβος
Μπαράτσας
Παπαμάνος
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Προπαιδων Β 2016-17

<< Κατηγορια Προπαιδων Α 2016-17

Α.Ο.ΑΝ
ΑΤΟΛΗΣ
Β
Α.Ο.ΓΙ
ΑΝΝΙΝΑ
Β
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009 Β
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ Β
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ Β
Π.Α.Ο.
ΚΟΥΤΣΕ
ΛΙΟΥ
Π.Α.Σ.
2015
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Γ
ΠΑΣ
ΠΗΓΩΝ
ΛΟΥΡOY
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β-2-36-18-12-2
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β0-5-4-41-31-2
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β3-0-3-11-11-2
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β1-1-4-12-8
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β0-1-2-07-011-0
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β1-0-11-05-10-1
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β6-2-6-51-88-2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Β4-12-7-1-61-1
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ3-12-12-29-0-2-2
Π.Α.Σ. 20151-41-5-2-44-3
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β6-11-34-0-12-3
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ1-42-71-100-7-6-4
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY0-63-90-82-8-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ2-12-02-42-21-28-0-