Παπαδόπουλος Βικος
Παπαμάνος
Μπαράτσας
Lexis Edu
Δωδώνη
Hall of brands
Γκλινάβος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Προπαιδων Β 2016-17

<< Κατηγορια Προπαιδων Α 2016-17

Α.Ο.ΑΝ
ΑΤΟΛΗΣ
Β
Α.Ο.ΓΙ
ΑΝΝΙΝΑ
Β
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009 Β
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ Β
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ Β
Π.Α.Ο.
ΚΟΥΤΣΕ
ΛΙΟΥ
Π.Α.Σ.
2015
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Γ
ΠΑΣ
ΠΗΓΩΝ
ΛΟΥΡOY
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β-4-26-05-22-32-56-10-03-0 α.α.1-18-18-12-2
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β0-5-4-40-73-18-11-31-30-112-37-01-2
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β3-06-2-3-11-12-24-11-23-0 α.α.0-85-03-0 α.α.
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β1-12-13-2-0-41-31-22-20-64-12-83-0 α.α.2-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β0-24-32-10-1-1-32-03-31-07-011-02-1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β5-43-11-0-11-05-13-0 α.α.0-18-09-05-2
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β3-90-36-23-31-1-6-51-71-88-23-0 α.α.4-5
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Β4-24-12-71-10-26-0-1-63-0 α.α.0-11-13-0
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ3-13-12-12-29-05-0-2-25-111-03-0
Π.Α.Σ. 20151-40-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.1-50-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-2-40-3 α.α.4-3
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β6-11-39-14-04-16-12-13-0 α.α.-12-32-1
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ1-42-71-31-71-101-12-40-73-0 α.α.0-6-6-4
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY0-3 α.α.0-3 α.α.0-63-90-40-85-42-82-135-10-0-3 α.α.
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ0-32-14-22-12-02-42-23-0 α.α.1-24-08-0-