Δωδώνη
Παπαδόπουλος Βικος
Lexis Edu
Hall of brands
Μπαράτσας
Παπαμάνος
Γκλινάβος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Προπαιδων Β 2016-17

<< Κατηγορια Προπαιδων Α 2016-17

Α.Ο.ΑΝ
ΑΤΟΛΗΣ
Β
Α.Ο.ΓΙ
ΑΝΝΙΝΑ
Β
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009 Β
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ Β
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ Β
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ Β
Π.Α.Ο.
ΚΟΥΤΣΕ
ΛΙΟΥ
Π.Α.Σ.
2015
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Γ
ΠΑΣ
ΠΗΓΩΝ
ΛΟΥΡOY
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β-2-32-56-10-08-12-2
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β0-5-4-41-30-111-2
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Β3-06-2-3-11-11-23-0 α.α.
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β1-1-1-32-24-12-8
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β4-32-10-1-2-07-011-0
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β5-41-0-11-05-10-15-2
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β6-23-3-6-51-88-2
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Β4-24-12-7-1-63-0 α.α.1-1
Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ3-12-12-29-0-2-211-0
Π.Α.Σ. 20151-41-50-3 α.α.-2-44-3
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β6-11-34-02-1-12-3
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ1-42-71-31-100-73-0 α.α.-6-4
ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY0-63-90-85-42-82-13-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ2-12-02-42-21-24-08-0-