Παπαδόπουλος Βικος
Μπαράτσας
Δωδώνη
Hall of brands
Παπαμάνος
Γκλινάβος
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Κατηγορια Προπαιδων Α 2016-17

Κατηγορια Προπαιδων Β 2016-17 >>

Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΓΙ
ΑΝΝΙΝΑ
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009
ΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΑΟ
ΑΜΠΕΛΟ
ΚΗΠΟΙ
2009
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΚΙΑΦΑΣ
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ 95
Π.Α.Σ.
ΜΕΤΣΟΒ
ΟΥ
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-3-11-04-08-01-07-22-03-36-03-26-1
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-3-3-45-15-09-15-13-14-25-41-26-1
Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-3-5-09-15-13-14-25-41-26-1
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-00-3-4-12-02-24-13-27-02-36-23-3
ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-10-1-4-41-14-32-10-24-23-4
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 20090-43-50-32-2-2-21-60-42-30-10-0
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ0-43-03-42-0-3-45-00-41-64-12-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-43-61-25-24-0-2-00-44-21-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ4-71-22-36-24-53-0-2-51-52-31-31-1
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1-00-42-12-20-30-0-7-00-30-10-1
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ3-12-33-40-15-15-12-0-3-33-02-0
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ0-63-61-41-32-11-30-10-2-2-02-7
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ3-04-04-010-19-04-07-26-08-29-1-4-1
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 950-21-53-12-54-35-02-42-46-32-10-
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ1-32-11-37-14-24-42-31-24-0
Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ1-31-72-11-37-14-24-42-31-24-0