Παπαμάνος
Δωδώνη
Γκλινάβος
Μπαράτσας
Παπαδόπουλος Βικος
Hall of brands
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 16


Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009
Α.Σ.ΠΗ
ΓΑΣΟΣ
ΑΓΡΟΤ.
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ-Α
ΕΤΟΙ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΩΝ
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΑΤΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ 95
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-1-15-08-08-03-23-05-02-12-10-31-02-03-0 α.α.
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-0-3-03-0 α.α.2-01-31-22-00-02-10-40-21-03-0 α.α.
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ0-23-0-6-15-22-20-10-10-42-20-50-02-13-0 α.α.
ΑΓΡΟΤ.ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ0-3 α.α.2-32-5-4-13-10-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.3-80-42-63-0 α.α.
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ1-10-21-23-0 α.α.-0-21-31-30-61-61-61-81-33-0 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ3-04-24-23-0 α.α.10-0-1-22-02-26-10-50-13-13-0 α.α.
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0-24-03-15-29-03-1-3-24-65-30-53-45-03-0 α.α.
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-01-34-13-01-23-4-0-22-10-81-43-03-0 α.α.
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-10-13-07-03-03-10-24-1-11-00-12-23-23-0 α.α.
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ2-70-00-22-10-24-11-71-00-2-0-40-62-23-0 α.α.
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ0-04-14-13-0 α.α.5-13-14-12-04-17-0-2-06-03-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 956-15-00-13-0 α.α.7-04-04-14-03-27-02-1-4-13-0 α.α.
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β1-73-31-33-0 α.α.2-11-22-40-11-74-20-50-2-3-0 α.α.
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-