Γκλινάβος
Μπαράτσας
Lexis Edu
Hall of brands
Παπαδόπουλος Βικος
Παπαμάνος
Δωδώνη

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 16


Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009
Α.Σ.ΠΗ
ΓΑΣΟΣ
ΑΓΡΟΤ.
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ-Α
ΕΤΟΙ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΩΝ
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΑΤΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ 95
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-5-08-03-23-02-10-31-03-0 α.α.
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-5-08-03-02-10-31-03-0 α.α.
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 20090-0-2-10-41-0
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ-5-20-10-40-50-03-0 α.α.
ΑΓΡΟΤ.ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ2-32-5-3-13-80-42-6
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ0-2-1-31-61-33-0 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ4-24-2-2-23-1
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5-29-0-4-65-30-5
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5-29-03-2-5-30-55-0
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2-12-04-11-2-3-0
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ0-17-03-04-111-0-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ2-70-22-14-1-3-0 α.α.
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ5-13-12-04-12-0-
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 955-07-04-04-14-03-2-
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β1-71-34-20-50-2
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.