Γκλινάβος
Hall of brands
Δωδώνη
Μπαράτσας
Παπαμάνος
Παπαδόπουλος Βικος
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ Κ 16


Α.Ο.
ΑΝΑΤΟΛ
ΗΣ
Α.Ο.ΣΤ
ΑΥΡΑΚΙ
ΟΥ
2009
Α.Σ.ΠΗ
ΓΑΣΟΣ
ΑΓΡΟΤ.
ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΑΣ-Α
ΕΤΟΙ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΩΝ
ΑΠΣ ΟΙ
ΤΙΓΡΕΙ
Σ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΑΤΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΕΛΠΙΔΕ
Σ
ΙΩΑΝΝΙ
ΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΕΛΕΟΥΣ
ΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΤΣΙΚ
ΑΣ
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ 95
Π.Α.Σ.
ΓΙΑΝΝΙ
ΝΑ Β
ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΟΣ
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-
Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009-
Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ-
ΑΓΡΟΤ.ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ-1-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-0-5
ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ-
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ-
Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95-
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β-
ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-