Μπαράτσας
Παπαδόπουλος Βικος
Hall of brands
Παπαμάνος
Lexis Edu
Γκλινάβος
Δωδώνη

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός (14/5/2019 03:45)

Καλούνται τα σωματεία τα οποία επιθυμούν να λάβουν γνώση για τον Δοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Ενώσεως που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Ε.Ε. της 13/5/2019 ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να προσέρχονται στα γραφεία της Ενώσεως για να τους παραλάβουν.

Επιπλέον υπενθυμίζεται στους εκπροσώπους των Σωματείων όπως προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως για να παραλάβουν την Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και το Πρακτικό εξουσιοδότησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων, το οποίο αφού συμπληρώσουν, πρέπει να το προσκομίσουν στην Ένωση μέχρι την Πέμπτη 16/5/2019 για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους στην Γενική Συνέλευση της 20/5.