Γκλινάβος
Μπαράτσας
Hall of brands
Παπαδόπουλος Βικος
Παπαμάνος
Δωδώνη
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής Ενώσεως (31/5/2018 04:09)

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΗΠ., στη συνεδρίασή της της 30/05/2018, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ένσταση του σωματείου Α.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ κατά του σωματείου ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. με Α.Δ. ΕΠΟ 1233886 στον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων της 20-5-2018, το Φ.Α. της αναμέτρησης Α.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ – ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ της 20-5-2018, το Φ.Α. της αναμέτρησης ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ – ΠΑΣ ΚΡΑΨΗΣ της 16-5-2018, και τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα του ποδοσφαίρου, αποφασίζει ομόφωνα, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως αβάσιμη την ένσταση και θέτει την αλληλογραφία στο αρχείο.