Δωδώνη
Παπαμάνος
Γκλινάβος
Hall of brands
Lexis Edu
Μπαράτσας
Παπαδόπουλος Βικος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής Ενώσεως (26/9/2017 02:25)

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΗΠ., στη συνεδρίασή της της 25/09/2017, αφού έλαβε υπ' όψιν της τους λόγους για τους οποίους ενίσταται το Σωματείο Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ κατά του Σωματείου Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ για αντικανονική χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή, το Φ.Α. της μεταξύ τους αναμέτρησης της 17/09/2017, καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα, αποφασίζει ομόφωνα, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως αβάσιμη την ένσταση και θέτει την αλληλογραφία στο αρχείο.