Μπαράτσας
Παπαδόπουλος Βικος
Παπαμάνος
Hall of brands
Γκλινάβος
Δωδώνη
Lexis Edu

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής Ενώσεως (26/9/2017 02:25)

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΗΠ., στη συνεδρίασή της της 25/09/2017, αφού έλαβε υπ' όψιν της τους λόγους για τους οποίους ενίσταται το Σωματείο Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ κατά του Σωματείου Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ για αντικανονική χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή, το Φ.Α. της μεταξύ τους αναμέτρησης της 17/09/2017, καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα, αποφασίζει ομόφωνα, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως αβάσιμη την ένσταση και θέτει την αλληλογραφία στο αρχείο.